• Ngày đầu open game các bạn rs theo top ngoài 50
  • NGày sau giới hạn theo top
  • Các bạn dc phép vượt mức 5 lần mỗi lần trả phí 5000 gcoin
  • Ngày thứ 2 trở đi, bật giới hạn rs như sau : http://forum.mufptvn.com/showthread.php?t=929Giới hạn Reset trong ngày
Reset tối đa / ngày
TOP Thứ 2 - Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
TOP 1 5 lần / ngày 6 lần / ngày 7 lần / ngày
TOP 2 6 lần / ngày 7 lần / ngày 8 lần / ngày
TOP 3 7 lần / ngày 8 lần / ngày 9 lần / ngày
TOP 4 8 lần / ngày 9 lần / ngày 11 lần / ngày
TOP 5-10 10 lần / ngày 12 lần / ngày 14 lần / ngày
TOP 11-20 11 lần / ngày 13 lần / ngày 15 lần / ngày
TOP 21-30 12 lần / ngày 14 lần / ngày 16 lần / ngày
TOP 31-40 13 lần / ngày 15 lần / ngày 18 lần / ngày
TOP 41-50 14 lần / ngày 17 lần / ngày 19 lần / ngày
TOP > 50 15 lần / ngày 18 lần / ngày 21 lần / ngày

View more latest threads same category: