Khóa vĩnh viễn tài khoản DK21YB - phá game / quảng cáo mu
Tài khoản này đêm qua quảng cáo mu
Kêu gọi anh em bỏ game
Kích động game sắp sập rồi đặt chuyện đủ điều

Mặt khác còn nói xấu BQT trên FB ( bản chất ko thể thay đổi được)
Tự tạo nick facebook ảo tự chát chít với nhau rồi bảo em họ nó phá ko liên quan tới mìn ( càn lời )
Mượn tài khoản của ngọa long rồi vào thách thức admin khóa add ( bố đời )


Hinh thức xử lý : Xóa tài khoản vĩnh viễn khỏi game

View more latest threads same category: