TOP 50 lúc 0h00 13/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 AmNha 0 147 400 Lord Emperor Độc Tôn
2 MonMon 0 146 400 Grand Master Độc Tôn
3 phongdo 0 142 400 Grand Master Độc Tôn
4 PhanTom 0 141 327 Grand Master Độc Tôn
5 Moschino 0 138 397 Grand Master Độc Tôn

View more latest threads same category: