CAPTAIN + OMEGA : khóa vĩnh viễn tài khoản
Lý do: buôn bán đồ trong game, lừa đảo trong giao dịch
Lợi dụng tín nhiệm từ nic Queen nhờ bán đồ rồi lừa
Khóa luôn tk Nick Queen là nguyên nhân gây ra tất cả sự việc trên

Nghiêm cấm các hành vi cho chơi chung, mượn đồ mượn nick
KHi mất đồ nguòi thiệt là các bạn

Các hành vi bán đồ + acc đều bị khóa tk mà không cần phải xin phép game thủ

View more latest threads same category: