Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 48h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết


Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs Vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF
BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP

TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 BeBu 233 Grand Master
2 HiHucCaDem 168 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Nano 238 Blade Master
2 MrTrung 237 Blade Master
0 0 182 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 chippls 237 Hight Elf
2 1m52 237 Hight Elf
3 Tuemm 230 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Vision 239 Duel Master
0 0 236 Duel Master
2 SuperC2 214 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 HoanggTu 237 First Class
2 ChienThan 208 First Class

3 Vision 1.150.000
4 Nano 1.100.000
5 LACOSTE 996.000

View more latest threads same category: