TOP 50 lúc 0h00 04/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 ChienThan 0 160 400 First Master Thiên Tôn
2 NgoKhong 0 157 211 Duel Master Thiên Tôn
3 Aenost 0 156 400 Lord Emperor Thiên Tôn
4 chippls 0 154 400 Hight Elf Thiên Tôn
5 Nano 0 154 1 Blade Master Thiên Tôn

View more latest threads same category: