uppp,viết chi tiết đi admin ơi! ko biết cộng sao cho khỏe DL pk