mu cc này mà cũng có người mua acc hả toàn cái sv cc ra vài hôm chuồn lừa adm lừa đc cái nào thì lừa