adm cho mình hỏi về ene của dk.
mình + 3k ene gồng máu đc x6. + 10k ene gồng cũng x6.
thế đk ene max là 3k à vì mu ss6 khác mình thấy max đều là 8k
adm xem tl nhah để mình biết còn nên hay k nên...